Chunnaic mi gu robh mi ann an dùthaich neo-aithnichte agus gu robh a luchd-còmhnaidh uile beò marbh